PLAYER / STAFF

10
野本 雄介
ノモト ユウスケ
QB

学部学科 経営学部
経営学科